base

BASES / RULES

20190

 

-- CATALÀ --

ACOCOLLONA'T 2019 - SETMANA DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR DE GIRONA
 
- Temàtica lliure dins del gènere fantàstic i de terror.
- La durada del curt ha de ser entre 2 i 20 minuts.
- Tots aquells curts que no hagin estat realitzats en català o castellà hauran de ser presentats amb els seus subtítols corresponents.
- Un cop realitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els autors.
- Tots els treballs escollits com a finalistes han de tenir DCP com a format d'exhibició.
- El període d'inscripció es tancarà el dia 31 d'agost de 2019.
- Els curts hauran d'haver estat elaborats amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.
- S’estableix un 1er Premi (750€), un 2on Premi (400€) i un Premi del Públic (250€ en material de la Llibreria 22).
- La participació en l'ACOCOLLONA'T significa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, i amb aquesta els autors cedeixen gratuïtament a l'organització el dret d'exhibició de les seves obres en quant a promoció i difusió del festival (web, mostres, etcètera). En el cas de drets compartits o similars, l'autor/productor especificarà en la inscripció si cedeix la totalitat del curt o fragments del mateix per les esmentades accions promocionals.
Envia'ns el teu curtmetratge a través de: acocollonat2019@gmail.com. o https://filmfreeway.com/Acocollonat

 

 


-- ESPAÑOL --

ACOCOLLONA’T 2019 - SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR DE GIRONA
 
- Temática libre dentro del género fantástico y de terror.
- La duración del corto debe ser entre 2 y 20 minutos.
- Todos aquellos cortos que no hayan sido realizados en catalán o castellano deberán ser presentados con sus subtítulos correspondientes.
- Una vez realizada la selección, la organización se pondrá en contacto con los autores.
- Todos los trabajos escogidos como finalistas habrán de tener DCP para su exhibición.
- El período de inscripción se cerrará el día 31 de agosto de 2019.
- Los cortos deberán haber sido elaborados con posterioridad al 1 de enero de 2018.
- Se establece un 1er Premio (750€), un 2º Premio (400€) y un Premio del Público (250€ en material de la Llibreria 22).
- La participación en ACOCOLLONA’T significa la aceptación íntegra de estas bases, y con ella los autores ceden gratuitamente a la organización el derecho de exhibición de sus obras en cuanto a promoción y difusión del festival (web, muestras, etcétera). En el caso de derechos compartidos o similares, el autor/productor especificará en la inscripción si cede la totalidad del corto o fragmentos del mismo por dichas acciones promocionales.
Envíanos tu cortometraje a través de: acocollonat2019@gmail.com o https://filmfreeway.com/Acocollonat

 

 

 

-- ENGLISH --

ACOCOLLONA’T 2019 - FANTASY AND HORROR FILM WEEK OF GIRONA
 
- The topic is free within the fantasy and horror.
- Short film duration must be between 2 and 20 minutes.
- All those films which language is not Catalan or Spanish must be presented with the corresponding subtitles.
- After the selection, the organization will contact with the authors.
- All finalists will have DCP for exhibition.
- The inscription period closes 31th August 2019.
- Short films must be produced after 1st of January 2018.
- The awards are: 1st Prize (750€), 2nd Prize (400€) and Public Prize (250€ in books/comics from Llibreria 22).
- Participation in ACOCOLLONA'T means the integral acceptance of these conditions and grants to the organization the right of using the received works to promote and diffuse the festival. In case of shared rights or similar, the author/productor will specify in the inscription if he/she gives the short film totally or fragments for such promotional activities.
Send us your shortfilm by Vimeo here: https://filmfreeway.com/Acocollonat or acocollonat2019@gmail.com.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now