base

BASES / RULES

2020

-- CATALÀ --

ACOCOLLONA'T 2020 - SETMANA DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR DE GIRONA
 - Temàtica lliure dins del gènere fantàstic i de terror. 
- La durada del curt ha de ser entre 2 i 20 minuts. 
- Tots aquells curts que no hagin estat realitzats en català o castellà hauran de ser  presentats amb els seus subtítols corresponents. 
- Un cop realitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els autors per que facin arribar les còpies d'exhibició.

- El període d'inscripció es tancarà el dia 3 de novembre de 2020. 
- Els curts hauran d'haver estat elaborats amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

- S’estableix un 1er Premi (500€), un 2on Premi (300€) i un Premi del Públic (200€ en material de la Llibreria 22). 
- La participació en l'ACOCOLLONA'T significa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, i amb aquesta els autors cedeixen gratuïtament a l'organització el dret d'exhibició de les  seves obres en quant a promoció i difusió del festival (web, mostres, etcètera). En el cas  de drets compartits o similars, l'autor/productor especificarà en la inscripció si cedeix la totalitat del curt o fragments del mateix per les esmentades accions promocionals. Envia'ns el teu curtmetratge a: acocollonat@gmail.com amb les teves dades i fitxa  bàsica del curt. 

 


-- ESPAÑOL --

ACOCOLLONA’T 2020 - SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR DE GIRONA
 - Temática libre dentro del género fantástico y de terror. 
- La duración del corto debe ser entre 2 y 20 minutos. 
- Todos aquellos cortos que no hayan sido realizados en catalán o castellano deberán ser  presentados con sus subtítulos correspondientes. 
- Una vez realizada la selección, la organización se pondrá en contacto con los autores para que estos facilinten la copias de exhibición.

- El período de inscripción se cerrará el día 3 de noviembre de 2020.

- Los cortos deberán haber sido elaborados con posterioridad al 1 de enero de 2019.

- Se establece un 1er Premio (500€), un 2º Premio (300€) y un Premio del Público (200€ en material de la Llibreria 22). 
- La participación en ACOCOLLONA’T significa la aceptación íntegra de estas bases, y con ella los autores ceden gratuitamente a la organización el derecho de exhibición de  sus obras en cuanto a promoción y difusión del festival (web, muestras, etcétera). En el caso de derechos compartidos o similares, el autor/productor especificará en la  inscripción si cede la totalidad del corto o fragmentos del mismo por dichas acciones promocionales. 
Envíanos tu cortometraje a acocollonat@gmail.com con tus datos y una ficha básica del cortometraje.

 

 

-- ENGLISH --

ACOCOLLONA’T 2020 - FANTASY AND HORROR FILM WEEK OF GIRONA
 

- The topic is free within the fantasy and horror. 
- Short film duration must be between 2 and 20 minutes. 
- All those films which language is not Catalan or Spanish must be presented with the  corresponding subtitles. 
- After the selection, the organization will contact with the authors for to the send of the exhibition copies. 
- The inscription period closes 3th Novembrer 2020. 
- Short films must be produced after 1st of January 2019. 
- The awards are: 1st Prize (500€), 2nd Prize (300€) and Public Prize (200€ in books/ comics from Llibreria 22). 
- Participation in ACOCOLLONA'T means the integral acceptance of these conditions and  grants to the organization the right of using the received works to promote and diffuse the  festival. In case of shared rights or similar, the author/productor will specify in the inscription if he/she gives the short film totally or fragments for such promotional  activities. Send us your shortfilm by Vimeo here: acocollonat@gmail.com with your contact  information.